Bull sporty

Pod vedením našeho

výcvikáře Lukáše Krupky

Převážná většina pořadatelů si disciplíny upravuje dle svých potřeb.

Nejsou stanoveny přesná pravidla.