Bezdůvodné usmrcení zvířete / Bezprostřední ohrožení člověka zvířetem

Publikováno: 30.5.2014
Autor: Jiří Žák
Foto: Jiří Žák
Sekce: Chov psů

Zákon na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb., zakazuje bezdůvodné usmrcení zvířete. Dále tento zákon stanoví důvody k usmrcení zvířete. Mezi ně patří rovněž ustanovení umožňující usmrtit zvíře v tzv. bezprostředním ohrožení člověka zvířetem.

Bezprostřední ohrožení člověka zvířetem znamená např. situaci, kdy na Vás zvíře přímo útočí nebo útok přímo hrozí. V jiných případech toto ustanovení zákona nelze použít. Jedná se zejména o případy, kdy si někteří veterinární lékaři a další mohou vztahovat toto ustanovení na případy utracení zvířete v útulku, které (např. před příchodem do útulku) napadlo a třeba i vážně poranilo člověka. Je nutné si uvědomit, že provést lege artis euthanasii, čili utracení zvířete pomocí intravenózní aplikace léčiv určených k euthanasii zvířete, NELZE prakticky provést při útoku zvířete, ani v případě, kdy útok ze strany zvířete přímo hrozí a nelze útoku předejít jinak, než nutnou obranou. Lege artis euthanasie zvířete není nutnou obranou!

Utracení zvířete, které napadlo, byť i vážně, člověka a které dále bezprostředně neohrožuje své okolí, je tudíž protiprávní. Je však povoleno se v případě přímého útoku zvířete bránit a zvíře tak i usmrtit, avšak pouze pro odvrácení přímo hrozícího nebo trvajícího útoku. Nelze zvíře usmrtit poté, co je útok odvrácen a zvíře se dál již o útok nepokouší. V případě vážného zranění zvířete při sebeobraně člověka je na místě vhodné okamžitě přivolat na místo veterinárního lékaře, popř. na jeho pokyn zvíře dopravit k ošetření v ordinaci, kde veterinární lékař rozhodne o dalším osudu zvířete. Každý chovatel zvířete by měl mít ve svém telefonním seznamu číslo na svého veterinárního lékaře popř. na veterinární kliniku s 24 hodinovou pohotovostní službou. Při poranění člověka zvířetem je povinností chovatele nechat zvíře vyšetřit veterinárním lékařem v rozsahu nezbytně nutném pro vyloučení možného onemocnění zvířete vzteklinou a vystavit si potvrzení veterinárního lékaře o tomto vyšetření.


Jiří Žák
Projekt: Společník pro život
Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno